Åldrande.

Mental ålder. 
Beteende (hur moget är ditt beteende bland andra): 17
Tänkande (hur långt gången du är i dina tankar om dig själv): 35 
Socialt (hur mogen du är socialt): 25
Relationer (har du seriösa relationer eller säger du "Jag älskar dig" till alla): 40
Kunskapsmässigt (Vad du vet om jorden, nutidsfrågor, politik etc.): 30
 Jämfört med de i din ålder är du: 22
Sätt nu en ålder på samtliga, räkna ihop och dela med 6.
 Detta "är" din mentala ålder ifall man inte skulle räkna med god självinsikt. 
Siffran jag fick på ett ungefär: 28 år.
 (Hade någon annan gjort testet åt mig hade det säkert blivit 23 ungefär, 
har rätt så omogen humor haha.) 

Räkna ihop din Biologiska och mentala ålder. 

1. Äter du frukt och grönt?
 Ja, 3–4 frukter/portioner per dag • Poäng –2
 Minst 1 frukt/portion per dag • Poäng –1 
 Nej, sällan eller aldrig • Poäng +1

2. Motionerar du så att pulsen ökar? 
 Ja, flera gånger i veckan • Poäng –2
 Ibland • Poäng –1 
 Nej, sällan eller aldrig • Poäng +2 

3. Vilket BMI har du?
 BMI 18,5-24,9 • Poäng –2
 BMI 25-29,9 • Poäng +1
 BMI 30 > • Poäng +2

 4.Sover du:
 Minst 8–9 timmar per natt • Poäng –2
 6–7 timmar per natt • Poäng –1
 Mindre än 6 timmar per natt • Poäng +1 5. 

Röker du? Ja • Poäng +2
Ibland • Poäng +1 
 Nej • Poäng -1 

6. Har du en stressig vardag? 
 Ja • Poäng +1
 Ibland • Poäng 0 
 Nej • Poäng –1

7. Vilket midjemått har du?
Kvinna <80  |  Man <94 • Poäng -2
Kvinna 80-88 | Man 94-102 • Poäng +1
Kvinna 88> | Man 102> •Poäng +2

8. Hur ofta umgås du med vänner? 
 Sällan • Poäng +1 
 Ibland (1-2 ggr/månad) • Poäng 0 
 Ofta (flera gånger i veckan) • Poäng -1

 9. Oroar du dig ofta?
 Ja • Poäng +1
 Ibland • Poäng 0 
 Aldrig • Poäng –2 

10. Dricker du alkohol?
 Mycket sällan eller aldrig • Poäng -2
 En eller två gånger i veckan • Poäng -1
 3-7 ggr i veckan • Poäng +2

 Så tolkar du testet Räkna ihop dina plus- och minuspoäng. Dra ifrån eller lägg sedan till slutpoängen från/till din kronologiska ålder. Exempel: Du är 46 år. Du har fått 13 minuspoäng i testet. 46–13=33. Det betyder att du egentligen inte är äldre än 33 år! Är du 8 år eller ännu yngre än din kronologiska ålder? Grattis! Du är en sann crossover-person som genom dina handlingar och positiva tankar påverkar ditt liv så att du blir yngre.