How to change your life.


Gradvis förverkligande av en betydelsefull idé. Om du arbetar för ett mål och låter dig skapa din resa, når du framgång. 

Varje ord kan ändra din hjärna. Ändra ditt språk genom att använda ord med positiv innebörd.
Tre ord som kan ändra ditt sätt att tänka.

- Ändra ordet ”problem” till ordet ”situation” som har en neutralt laddad innebörd.
Ordet problem triggar ångest och rädsla.
Utmaning är ett annat ord som har mer positiva associationer.
Ifall något går snett, säg ”vi har en intressant utmaning”.
När man tänker på en utmaning tänker man på något som får alla att visa sina positiva sidor och att kämpa tillsammans. Ju mer du utmanar dig själv desto mer fyller du upp av din potential.

En möjlighet är bland det positivaste.
Du kan säga ”Vi har en oväntad möjlighet att förbättra detta”.
Försök att hitta det bästa i varje möjlighet och skapa fördelar utifrån detta.
Din attityd till situationen kommer att påverka dig och dina beslut. Din ton i rösten och ditt sätt att ta dig an en situation.

En del i att ta sig an situationer är att acceptera och förvänta sig att det är en naturlig del av livet. Du kan aldrig förhindra problem. Det kommer som vågor från havet. Det bästa du kan göra är att ta dig ann dom. Till dina spännande mål du sätter upp för dig själv kommer också oväntade turbulenser under hela resans gång, något du kan göra till din fördel.

För att bli din definition av framgångsrik måste man våga bryta mönster och ta sig ann nya möjligheter och situationer fast det innebär att ”misslyckas” (mötas av turbulens) om och om igen på vägen till det uppsatta målet. Det sägs att ifall man vill bli framgångsrik snabbare måste man minst dubblera sina misslyckanden på vägen.
Upprepa dessa ord: Situation, utmaning, möjlighet för att hitta kreativitet i att ta dig vidare.

Inspiration: Brian Tracy, Allan Watts m.m.